เริ่มสมัครสอบ วันที่ 14 ธันวาคม 2563 ถึง วันที่ 31 มกราคม 2564

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

คณิตศาสตร์ :

ป.4-6 ครูนฤพนธ์ สายเสมา (080-9422499)

ม.1 ครูยอดชาย เพียรดี (095-9413561)

ม.2 ครูอนุชาติ นาเมืองรักษ์ (091-8288358)

ม.3 ครูวรรธนีย์ ทองนรินทร์ (093-3202557)

ม.4 ครูลักขณา คุณมาศ (086-4681448)

ม.5 ครูศุภวรรณ โสวภาค (0868723596)

วิทยาศาสตร์ :

นายแมนพล สุวรรณเสวก โทร 091-8274241