เริ่มสมัครสอบ วันที่ 14 ธันวาคม 2563 ถึง วันที่ 31 มกราคม 2564

ติดต่อสอบถามข้อมูลรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพิ่มเติมได้ที่

  • ครูแมนพล สุวรรณเสวก โทร 091-827-4241 (หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์)

  • ครูสุนันทา นามสว่าง โทร 086-223-2584 (ผู้รับผิดชอบ กรณีโอนเงินชำระค่าสมัคร)

  • ครูปัญจาภรณ์ กันตยาสกุล 095-612-7923 (หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์)

  • ครูสุนันทา นามสว่าง โทร 086-223-2584 (ผู้รับผิดชอบ กรณีโอนเงินชำระค่าสมัคร)

คลิกเพื่อดูรายชื่อ
วิชาคณิตศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

คณิตศาสตร์ :

ป.4-6 ครูนฤพนธ์ สายเสมา (080-9422499)

ม.1 ครูยอดชาย เพียรดี (095-9413561)

ม.2 ครูอนุชาติ นาเมืองรักษ์ (091-8288358)

ม.3 ครูวรรธนีย์ ทองนรินทร์ (093-3202557)

ม.4 ครูลักขณา คุณมาศ (086-4681448)

ม.5 ครูศุภวรรณ โสวภาค (0868723596)

วิทยาศาสตร์ :

นายแมนพล สุวรรณเสวก โทร 091-8274241